- Novinky v dodavatelském programu

1) Kompozitní tlaková nádoba WF 100 s vyměnitelnou kartuší

Řeší snadnou a rychlou výměnu filtračních náplní bez nutnosti rozebírání či odpojování potrubních rozvodů. Kompozitní tlaková nádoba je určena pro průtoky v rozmezí 0,1 - 6,0 m3 a je osazena vyměnitelnou kartuší z polyetylenu o objemu 14,15 l. Kartuši lze použít pro všechny běžné typy filtračních náplní. V případě potřeby na výměnu filtrační náplně lze kartuši z tlakové nádoby jednoduše vyjmout včetně náplně a nahradit jí náhradní kartuší s novou náplní. Kartuše je určena pro opakované použití, tj. po likvidaci staré náplně jí lze naplnit novou náplní.
Celý proces výměny náplní tak zabere několik málo minut v čistém procesu, bez nutnosti použití speciálního nářadí či pomůcek a s minimálními požadavky na odstávku zařízení. Systém je uzpůsoben pro souproudý i protiproudý zpětný proplach. k hlavním oblastem použití patří úprava pitné a užitkové vody, úprava technologické vody v průmyslu nebo předfiltrace pro reverzní osmózu.

2) Měřák vodivosti CM VAR-15

Umožňuje okamžité měření kvality vody, popř. automatickou nepřetržitou kontrolu dle předem nastavených limitních parametrů při demineralizaci vody. V případě vyčerpání kapacity iontoměniče pod nastavenou úroveň měřák signalizuje nutnost výměny náplně. Tím je zajištěn spolehlivý a efektivní provoz demistanice s maximálním využitím kapacity ionexové pryskyřice. Měřenými parametry jsou okamžitý průtok, celkový objem proteklé vody a obsah rozpuštěných minerálů s možností nastavení limitů. Přístroj má přehledný displej a jednoduché ovládání pomocí 4 tlačítek.

3) Dezinfekční tablety DesyTab

Tablety slouží k dezinfekci iontoměničových pryskyřic ve změkčovacích zařízeních. Působí proti houbám, plísním, spórám, virům a biofilmům. Obsahují účinnou složku chlordioxid v množství 2000 mg. Tablety se implementují do systému snadným vhozením do nádrže s roztokem solanky - pro jejich dávkování není potřeba dávkovací čerpadlo ani jiné dodatečné
zařízení. Tableta se v solance samovolně rozpustí a její účinná složka při spuštění regenerace dezinfikuje ionex. 1 tableta stačí na dezinfekci až 75 l ionexu. Hlavními výhodami oproti produktům na bázi chloru jsou především vysoký účinek již při nízkých koncentracích, nutnost kratší kontaktní doby s ionexem, lepší rozpustnost, nekorozivní reakce při styku s kovovými díly a nezřetelný zápach. Tablety jsou dodávány za výhodné ceny budˇ jednotlivě nebo v ekonomických baleních po 10 a 50 ks, popř. ve velkoobjemovém balení po 300 ks.

4) PALL V kroužky

PALL V kroužky jsou výplňová tělíska z PP, která nachází svoje uplatnění v různých technologických procesech absorpce, desorpce, destilace a extrakce, např. při čištění plynů, úpravě vody nebo při provozním čištění výrobků. Jejich předností je především otevřená konstrukce, vysoká mechanická a chemická stablilitaa hrubý povrch, který zajišťuje výbornou smáčivost již při prvním nasazení. PALL V kroužky jsou dodávány ve 4 velikostech o jmenovitém rozměru 15, 25, 38 a 50 mm v balení po 0,1 m3.

V případě Vašeho zájmu o tyto novinky, katalogové listy a ceny nás kontaktujte.
 

WF 100  tlaková nádobaKartuše PE k WF 100                               

 

 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                                               
                       

                                                                                                    
 

 

 

 

                                                                                                                                                                


Výpis novinek