Referencie

Od roku 1991 sme dodali svojim odberateľom a realizovali formou priamych dodávok i subdodávok stovky zariadení na úpravu vody, ku ktorým každý mesiac pribúdajú ďalšie a ďalšie. Uspokojili sme nároky malých i veľkých rozsahov, od prietokov 0,1 m3/hod až po 100 m3/hod. Naše úpravne vody nájdete v prevádzke vo všetkých regiónoch Českej republiky, na Slovensku, v Maďarsku, Nemecku, Bielorusku, Rusku, na Ukrajine a mnohých ďalších krajinách strednej a východnej Európy.