- Měření koloidního indexu

Přístroj SDI220711KW

Koloidní index má značný vliv na životnost modulů zařízení reverzní osmózy, která se používá na odsolení vody. Koloidní index je rovněž limitující při návrhu způsobu odsolení povrchové vody. V rámci změření koloidního indexu provedeme i výpočet hodnoty SDI popř. navržení vhodného způsobu odsolení vody. Bližší informace ohledně měření koloidního indexu naleznete zde.

V případě zájmu o analýzu hodnoty koloidního indexu Vaší vody kontaktujte naše technické specialisty.


Výpis novinek