Úprava vody

  • V průmyslu jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu technologické vody, která se používá např. na chlazení, oplachy nebo přímo ve výrobních procesech. Nejběžnější způsoby úpravy vody jsou mechanická filtrace, filtrace na aktivním uhlí, změkčování popř. dávkování chemikálií. Mezi nejnáročnější technologie patří odsolování a dekarbonizace.
  • Vzhledem k vysokým nárokům na kvalitu potravin je velice důležité používat při pěstování zemědělských plodin a v chovech hospodářských zvířat kvalitní vodu. Jako napájecí vodu pro hospodářská zvířata lze podle platných předpisů používat pouze vodu vyhovující vyhlášce na pitnou vodu. Mezi nejčastěji používané technologie v zemědělství patří mechanická filtrace, odstraňování dusičnanů a desinfekce.
  • Menší obce, které nejsou napojené na centrální zásobování pitnou vodou, provozují vlastní zdroje pitné vody. Pitná voda musí splňovat limity, které stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví. Nejčastější problémy při provozování vlastních zdrojů jsou s vysokým obsahem železa, manganu, dusičnanů popř. naopak s nízkým obsahem minerálních látek. Pokud voda nevyhovuje v některém z ukazatelů vyhlášky, je nutná její úprava. Domácnosti jsou většinou zásobovány pitnou vodou z vodovodních řadů. Pokud jsou závislé na vlastním zdroji, většinou z vlastní studny, mohou se rovněž vyskytnout problémy s překročením některého ukazatele, např. železa, manganu, dusičnanů apod., pak je nutné osadit domácí úpravnu vody.
  • Provozovny a zařízení sloužící široké veřejnosti musí být zásobovány kvalitní pitnou vodou. Pokud je zdrojem např. vlastní vrt nebo studna, je většinou nutná úpravy vody. Minimálně se musí pitná voda desinfikovat. Kvalitu pitné vody v provozovnách a ve službách pravidelně sleduje hygienická služba.
  • Kapkové soupravy (testery) slouží k rychlému a jednoduchému zjišťování mnoha parametrů ovlivňujících kvalitu pitné a užitkové vody v domácnostech i průmyslových aplikacích. Pomocí těchto testerů lze zjistit během několika minut skutečnou kvalitu vody používanou na pití, vaření, mytí, koupání, praní či technologické procesy atd.
  • Zajišťujeme návrh technologie úpravy vody, montáž zařízení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, záruční i pozáruční servis včetně náhradních dílů. Každý případ řešíme individuálně podle požadavků zákazníka.
Exportovat do PDF Odeslat emailem