Průmysl

  • Ve strojírenství jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu technologické vody, která se používá např. na chlazení, oplachy nebo přímo ve výrobních procesech. Nejběžnější způsoby úpravy vody jsou mechanická filtrace, filtrace na aktivním uhlí, změkčování popř. dávkování chemikálií. Mezi nejnáročnější technologie patří odsolování.
  • V oblasti povrchových úprav jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu oplachové vody. Jako oplachová voda se používá často i demineralizovaná nebo odsolená voda. V oblasti povrchových úprav se nejčastěji používají iontoměničové technologie nebo zařízení reverzní osmóza.
  • V oblasti energetiky jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu napájecí vody pro kotle. Mezi nejběžnější způsoby úpravy vody patří změkčování, chemická úprava popř. demineralizace.
  • Chemický průmysl a zvláště farmaceutický průmysl vyžaduje vysoce kvalitní vodu jako surovinu pro výrobu čistých produktů. Ve farmacii je požadováno navíc použití takových zařízení, které splňují náročné požadavky. Vzhledem k rozmanitosti chemického a farmaceutického průmyslu se zde používají různé technologie úpravy vody.
  • Vzhledem k vysokým nárokům na kvalitu potravin jsou kladeny vysoké požadavky na používanou vodu. Používaná voda musí splňovat požadavky na pitnou vody stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví.
Exportovat do PDF Odeslat emailem