Veřejné služby

  • Požadavky na kvalitu vody ve zdravotnictví jsou dané příslušnými předpisy. Používá se většinou voda z vodovodního řadu s předepsanou kvalitou. Na speciálních pracovištích např. na dialýze se používá odsolená voda. Mimořádný důraz ve zdravotnictví je kladen na desinfekci vody. Je nutné sledovat i kvalitu teplé užitkové vody. Vzhledem k vysokému riziku kontaminace hlavně v nemocničních prádelnách, jídelnách apod. je nutná její pravidelná kontrola popř. úprava.
  • Ve školství se používá většinou pitná voda z vodovodního řádu vyhovující vyhlášce MZd. Pokud kvalita vody používané ve školství v některých parametrech nevyhovuje příslušným předpisům, je nutno ji upravovat různými technologiemi úpravy vody.
  • Mnohé hotely a penziony a velkokapacitní kuchyně mají vlastní zdroj pitné vody. Tato voda musí splňovat parametry dané vyhláškou MZd. Pokud kvalita vody používané v hotelích, penzionech či velkokapacitních kuchyních v některých parametrech nevyhovuje příslušným předpisům, je nutno ji upravovat různými technologiemi úpravy vody.
  • Velkokapacitní prádelny potřebují ke své činnosti značné množství čisté technologické vody. Nejčastějším zdrojem vody pro prádelny bývají kopané studny nebo hlubinné vrty popř. se využívá voda z povrchových zdrojů. Voda se musí většinou upravovat technologií změkčení popř. je nutno ji chemicky ošetřit.
  • Podniky vodovodů a kanalizací provozují úpravny vody a ručí za kvalitu pitné vody dodávané do vodovodního řadu. Většinou využívají povrchové nebo podzemní zdroje. Vodu je často nutné upravit různými technologiemi na úpravu vody, aby vyhovovala limitům na kvalitu pitné vody.
  • Při restaurování starých tisků se používá speciálně vyrobená voda, která má předepsané složení. Jedná se speciální vysoce sofistikovanou technologii výroby obohacené vody, která oživuje a uchovává staré tisky. Použití je hlavně v archivech, knihovnách a muzeích.
Exportovat do PDF Odeslat emailem