Hotely a penziony

  • Pitná voda se vyrábí většinou z podzemní vody popř. z povrchových zdrojů. Kvalita pitné vody je daná vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Surová voda vyžaduje většinou úpravu, aby mohla být použita jako pitná voda pro zásobování obyvatel. Minimálně se jedná o hygienické zabezpečení (desinfekci) vody.
  • Teplou užitkovou vodu je nutné vzhledem k ochraně potrubí proti zarůstání, korozi a optimálnímu přenosu tepla upravit na požadovanou kvalitu. Mezi nejčastěji používané technologie patří mechanická filtrace, změkčování a dávkování speciálních přípravků proti zarůstání potrubí a proti korozi. Teplá užitková voda musí zároveň splňovat požadavky na kvalitu pitné vody.
  • Vodu v topných systémech je nutné vzhledem k ochraně potrubí proti zarůstání, korozi a optimálnímu přenosu tepla upravit na požadovanou kvalitu. Mezi nejčastěji používané technologie patří mechanická filtrace, změkčování a dávkování speciálních přípravků proti zarůstání potrubí a proti korozi.
Exportovat do PDF Odeslat emailem