Zemědělství

  • Napájecí voda v chovu hospodářských zvířat musí splňovat kvalitu pitné vody danou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Z tohoto důvodu je mnoha případech nutná úprava vody pro napájení.
  • Nedílnou součástí velkochovů hospodářských zvířat je klimatizace a zvlhčení vzduchu. Vzhledem k ochraně proti korozi a zarůstání potrubí je nutné vodu do těchto systémů upravit na požadovanou kvalitu.
Exportovat do PDF Odeslat emailem