Malé obce a domácnosti

  • Pro zásobování obyvatel pitnou vodou v obcích do 1000 EO se využívají hlavně podzemní zdroje. Rozmanité geologické podloží naší republiky se odráží i v pestrém složení podzemní vody. Nejčastější problémy jsou s vysokým obsahem železa, manganu, dusičnanů popř. naopak s nízkým obsahem minerálních látek. Kvalitu pitné vody pro hromadné zásobování obyvatel stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví. Pokud kvalita používané vody v některých parametrech nevyhovuje příslušným předpisům, je nutno ji upravovat různými technologiemi úpravy vody.
  • Domácnosti jsou zásobovány buď pitnou vodou z vodovodního řádu nebo mají vlastní zdroj, což je většinou vrtaná studna. Kvalita pitné vody ve vodovodním řadu je daná vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Individuální zdroje (vrtané studny) se posuzují rovněž podle této vyhlášky. Pokud kvalita používané vody v některých parametrech nevyhovuje příslušným předpisům, je nutno ji upravovat různými technologiemi úpravy vody.
Exportovat do PDF Odeslat emailem