Obce

  • Kvalita pitné vody z vodovodního řadu pro hromadné zásobování obyvatel je daná vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Individuální zdroje (vrtané studny u jednotlivých rodinných domů) se posuzují rovněž podle této vyhlášky. Pokud pitná voda parametrům dle dané vyhlášky nevyhovuje, je nutná její další úprava.
  • Teplou užitkovou vodu je nutné vzhledem k ochraně potrubí proti zarůstání, korozi a optimálnímu přenosu tepla upravit na požadovanou kvalitu. Mezi nejčastěji používané technologie patří mechanická filtrace, změkčování a dávkování speciálních přípravků proti zarůstání potrubí a proti korozi. Teplá užitková voda musí zároveň splňovat požadavky na kvalitu pitné vody.
  • Vodu v topných systémech je nutné vzhledem k ochraně potrubí proti zarůstání, korozi a optimálnímu přenosu tepla upravit na požadovanou kvalitu. Mezi nejčastěji používané technologie patří mechanická filtrace, změkčování a dávkování speciálních přípravků proti zarůstání potrubí a proti korozi.
Exportovat do PDF Odeslat emailem