Pitná voda

Nejčastějším centrálním zdrojem pitné vody pro obce bývají kopané studny nebo hlubinné vrty, méně častěji se využívá voda z povrchových zdrojů.
Kvalita podzemních vod často přímo vyhovuje požadavkům na pitnou vodu dle vyhlášky VMZ 252/2004 Sb.
Přesto v mnoha případech podzemní voda obsahuje nadlimitní množství některých prvků, které způsobují její zabarvení, zákal, zápach nebo jsou přímo zdraví škodlivé. Tuto vodu je pak třeba dále upravovat.
Pitná voda upravuje nejčastěji kombinací těchto technologií úpravy vody:

Výběr vhodné technologie centrální úpravy pitné vody pro obce je individuální a závisí na kvalitě surové vstupní vody a místních provozních podmínkách.

V případě provozních problémů s kvalitou pitné vody nebo požadavku na obecní úpravny vody kontaktujte naše technické specialisty, kteří odborně posoudí Vaše požadavky a navrhnou optimální řešení centrální úpravy pitné vody pro obce až do velikosti cca 1000 ekvival. obyvatel.

Exportovat do PDF Odeslat emailem