Domácnosti

  • Kapkové soupravy (testery) slouží k rychlému a jednoduchému zjišťování mnoha parametrů ovlivňujících kvalitu pitné a užitkové vody v domácnostech.
  • Tvrdost voda je daná obsahem vápníku a hořčíku ve vodě. Tvrdost vody způsobuje zarůstání potrubí, snížení přenosu tepla, poškozování praček, myček, bojlerů a baterií. Nechá se jednoduše odstranit změkčením vody (odstraněním vápníku a hořčíku).
  • Vysoký obsah železa a manganu způsobuje zarůstání potrubí, zhoršuje chuťové vlastnosti vody, poškozuje pračky, myčky, bojlery a baterie. Obsah železa a manganu se nechá jednoduše snížit pomocí speciálních filtračních materiálů.
  • Dusičnany jsou škodlivé pro lidský organismus. Nebezpečné jsou hlavně pro kojence. Max. obsah dusičnanů v pitné vodě je 50 mg/l, limit pro kojence je 15 mg/l. Zvýšený obsah dusičnanů se nechá jednoduše snížit na selektivním iontoměniči.
  • Chlór se používá na desinfekci pitné vody. Vysoký obsah chlóru však zhoršuje chuťové vlastnosti pitné vody. Chlór lze z vody odstranit odvětráním nebo filtrací přes aktivní uhlí.
  • Mechanické nečistoty zhoršují kvalitu pitné i užitkové vody. Způsobují zanášení potrubí, ucpávání armatur, poškozování např. bojlerů, kotlů, chladících zařízení apod. Mechanické nečistoty lze z vody snadno odstranit filtrací např. přes svíčkový, sáčkový nebo rukávový filtr. Vyšší obsah mechanických nečistot lze odstranit filtrací přes pískový filtr.
  • Zákal a zápach zhoršují chuťové vlastnosti pitné vody a jsou způsobeny různými faktory. Zákal lze obecně odstranit filtrací např. přes vodárenský písek, aktivní uhlí apod. Zápach lze snížit odvětráním nebo filtrací přes aktivní uhlí. Volba vhodné technologie úpravy vody závisí na faktorech, které zákal popř. zápach způsobují.
  • Maximální přípustné koncentrace bakterií a mikroorganismů v pitné vodě podrobně popisuje VMZ 252/2004 Sb (enterokoky, escherichia coli, koliformní bakterie aj.). Překročení těchto limitů v pitné vodě představuje pro lidský organismus značné zdravotní riziko. Pitná voda musí být proto vždy hygienicky zabezpečena tak, aby byla prostá bakterií a virů. Nejčastější způsoby úpravy a desinfekce pitné vody jsou: chlorace, ozonizace, UV lampa a dávkování chlordoixidu.
  • Kuchyňská filtrační zařízení jsou založena na principu vícestupňové filtrace a jsou určena pod kuchyňskou linku. Pracují na buď na standardním průtočném principu nebo na principu reverzní osmózy, popř. nanofiltrace.
Exportovat do PDF Odeslat emailem