Teplá užitková voda

Teplá užitková voda představuje zvláštní kategorii vod, která obsahuje problematiku vod pro energetiku a zároveň její kvalitu předepisuje vyhláška pro pitnou vodu VMZ 252/2004 Sb.
Teplá užitková voda, v literatuře a technické praxi označovaná známou zkratkou TUV je starší termín, dle dnešní terminologie je obecně správný termín „teplá voda“.
Výroba TUV přináší z hlediska úpravy vody problémy s korozí materiálů a zanášení pevnými úsadami (kotelní kámen, vodní kámen). Vzhledem k nižším teplotám TUV 50 až 60 °C může v potrubních systémech docházet i k tvorbě biofilmů a mikrobiálního oživení. Z těchto důvodů je třeba TUV při její výrobě upravovat, např. v centrálních či lokálních kotelnách v hotelech, penzionech, ubytovacích zařízeních a podnicích veřejného stravování.
TUV se vyrábí výhradně ze standardní pitné vody, úprava se provádí nejčastěji kombinací těchto technologií úpravy vody:

Výběr vhodné technologie úpravy vody pro systémy TUV je individuální a závisí na kvalitě vstupní surové vody a místních provozních podmínkách.

V případě provozních problémů s kvalitou vody pro systémy TUV v hotelech, penzionech a ubytovacích zařízeních nebo požadavku na úpravny vody kontaktujte naše technické specialisty, kteří odborně posoudí Vaše požadavky a navrhnou optimální řešení úpravy vody pro systémy TUV v hotelech, penzionech a ubytovacích zařízeních.

Exportovat do PDF Odeslat emailem