Vodovody a kanalizace

  • Mnohé regiony mají problémy s výskytem vysokého obsahu železa či manganu v podzemních vodách. Následkem toho tyto vody nevyhovují požadavkům kladeným na kvalitu pitné vody či způsobují provozní problémy v nejrůznějších technologických aplikacích. Vodu s vysokým obsahem železa a manganu je proto třeba lokálně či centrálně upravovat.
  • V některých regionech se vyskytuje kyselá podzemní voda s nízkým pH. To je způsobeno vysokým obsahem volného CO2 ve vodě. Minimální pH pitné vody je stanoveno vyhláškou Ministerstva zdravotnictví na stupeň 6,5. Vody s nižším stupněm pH je proto třeba lokálně či centrálně odkyselovat.
  • Maximální přípustné koncentrace bakterií a mïkroorganismů v pitné vodě podrobně popisuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví (enterokoky, escherichia coli, koliformní bakterie aj.). Překročení těchto limitů v pitné vodě představuje pro lidský organismus značné zdravotní riziko. Proto se u zdrojů pitných vod provádí jejich hygienické zabezpečení dávkováním chlóru nebo jeho sloučenin.
  • Podzemní vody velmi často obsahují nadlimitní koncentrace dusičnanů. Dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví¨činí maximální přípustná koncentrace dusičnanů v pitné vodě 50 mg/l. Dusičnany jsou sloučeniny toxické pro lidský organismus a mohou způsobovat závažné a dlouhodobé zdravotní problémy. Vodu s vysokým obsahem dusičnanů je proto třeba lokálně či centrálně upravovat.
Exportovat do PDF Odeslat emailem