Dusičnany

Podzemní vody velmi často obsahují nadlimitní koncentrace dusičnanů. Dle VMZ 252/2004 Sb. činí maximální přípustná koncentrace dusičnanů v pitné vodě 50 mg/l.
Dusičnany jsou sloučeniny toxické pro lidský organismus a mohou způsobovat závažné a dlouhodobé zdravotní problémy. Vodu s vysokým obsahem dusičnanů je proto třeba lokálně či centrálně upravovat.
Pro snížení koncentrace dusičnanů dodáváme denitrifikační zařízení na průtoky až do 18 m3/hod.

Výběr vhodného typu zařízení na odstraňování dusičnanů je individuální a závisí na kvalitě vstupní surové vody a místních provozních podmínkách.

V případě provozních problémů s vysokým obsahem dusičnanů ve vodě nebo požadavku na úpravny vody kontaktujte naše technické specialisty, kteří odborně posoudí Vaše požadavky a navrhnou optimální řešení úpravy vody pro Vaši domácnost.

Exportovat do PDF Odeslat emailem