Odželezňování a odmanganování

Mnohé regiony mají problémy s výskytem vysokého obsahu železa či manganu v podzemních vodách. Následkem toho tyto vody nevyhovují požadavkům kladeným na kvalitu pitné vody či způsobují provozní problémy v nejrůznějších technologických aplikacích.
Vodu s vysokým obsahem železa a manganu je proto třeba lokálně či centrálně upravovat.

Pro odželezňování a odmanganování podzemních pitných i užitkových vod dodáváme typová
odželezňovací a odmanganovací zařízení na průtoky až do 18 m3/hod.

Výběr vhodného typu odželezňovacího a odmanganovacího zařízení je individuální a závisí na kvalitě vstupní surové vody a místních provozních podmínkách.

V případě provozních problémů s vysokým obsahem železa a manganu ve vodě nebo požadavku na úpravny vody kontaktujte naše technické specialisty, kteří odborně posoudí Vaše požadavky a navrhnou optimální řešení úpravy vody s vysokým obsahem železa a manganu.

Exportovat do PDF Odeslat emailem