Hygienické zabezpečení

Maximální přípustné koncentrace bakterií a mïkroorganismů v pitné vodě podrobně popisuje VMZ 252/2004 Sb. (enterokoky, escherichia coli, koliformní bakterie aj.).
Překročení těchto limitů v pitné vodě představuje pro lidský organismus značné zdravotní riziko. Proto se u zdrojů pitných vod provádí jejich hygienické zabezpečení dávkováním chlóru nebo jeho sloučenin. Hygienické zabezpečení pitných vod se provádí nejčastěji dávkováním chlornanu sodného.
Pro tyto účely dodáváme:

Výběr vhodného typu dávkovacího zařízení na hygienické zabezpečení vody je individuální a závisí na kvalitě vstupní surové vody a místních provozních podmínkách.

V případě požadavku na hygienické zabezpečení pitné vody kontaktujte naše technické specialisty, kteří odborně posoudí Vaše požadavky a navrhnou optimální řešení hygienického zabezpečení vody pomocí dávkování.

Exportovat do PDF Odeslat emailem