Technické informace o materiálu ABS

Užitné vlastnosti tlakové vzduchotechniky z ABS

Potrubí a tvarovky z materiálu ABS se vyznačují především mimořádnou odolností proti mechanickým rázům a náhlým zatížením. Tyto vynikající mechanické vlastnosti si ABS zachovává i za velmi nízkých teplot (až -40 °C).
Proto je ABS vhodný materiál pro rozvody tlakového vzduchu, též např. v mrazírenských a chladírenských zařízeních a provozech. Systém ABS je certifikován pro toto použití dle VÚPS- certifikát č. C5-04-0245, STO 03-0540.

Technické parametry

chemický název akrylonitril-butadien-styren
barva světle šedá
provozní teplota -40 °C až + 70 °C
standardní tlaková třída PN 10 bar při 20 °C
měrná hmotnost 040 kg/m3
koeficient délkové roztažnosti 0,1 mm/°C.m
pevnost v tahu 45 N/mm2
střední nasákavost 0,2 %
odolnost vůči kyselinám ano
odolnost vůči louhům ano
horkovzdušné svařování lze použít omezeně
polyfúzní svařování lze použít omezeně
lepení lze použít

Tlakově-teplotní diagram pro ABS

Spojování komponent

Komponenty ABS uvedené v tomto katalogu se spojují lepením k tomu určeným lepidlem na ABS.

Jak objednávat

Při objednání je třeba vždy uvést:

  • název komponentu
  • zvolenou dimenzi d
  • počet požadovaných kusů nebo metrů (u trubek)
  • požadované doplňující příslušenství ke komponentu, pokud je uvedeno
  • objednací číslo
Exportovat do PDF Odeslat emailem