Technické informace o materiálu PPs

Užitné vlastnosti vzduchotechniky z PPs

Vzduchotechnické rozvody z materiálu PPs se vyznačují dobrou chemickou odolností vůči kyselým a agresivním parám.
Tyto vlastnosti je předurčují k použití i do náročných chemických provozů.

Kruhové průřezy, hladký vnitřní povrch a plynulost všech přechodů umožňují klidné laminární proudění vzdušniny i při vyšších dopravních rychlostech.

Do prostředí s nebezpečím výbuchu je nutné použít materiál PPs-EL s elektricky vodivým povrchem.

Technické parametry

chemický název polypropylen
barva světle šedá RAL 7000
značení dle ISO DIN 4102 B1/PA-III 2.1360
provozní teplota 0 až + 100 °C
měrná hmotnost kg/m3
koeficient délkové roztažnosti 0,15 mm/°C.m
střední nasákavost 0,01 %
odolnost vůči kyselým parám ano
odolnost vůči alkalickým parám ano
horkovzdušné svařování lze použít
polyfúzní svařování lze použít
lepení nelze použít

Spojování komponent

Plastové komponenty uvedené v tomto katalogu se spojují pomocí standardizovaných objímek nebo přírub s těsněním.
Spoj trubka – objímka se zhotoví nejlépe horkovzdušným svařením.

Jak objednávat

Při objednání je třeba vždy uvést:

  • název komponentu
  • zvolenou dimenzi Da
  • počet požadovaných kusů nebo metrů (u trubek)
  • požadované doplňující příslušenství ke komponentu, pokud je uvedeno

Odolnost plastů a těsnění vůči nasyceným parám nejběžnějších chemikálií

Chemické medium Chemický vzorec t (°C) Druh plastu Typ těsnění
PPs PVC-U EPDM FPM
acetaldehyd CH3 – CHO 20 o - + o
40 - - o -
aceton CH3 – CO – CH3 20 + - + -
40 + - + -
60 + - + -
anilin -NH2 20 o - - o
40 o - - o
60 - - - o
benzen 20 o - - +
40 - - - +
60 - - - o
benzín C5H12 až C12H26 20 o + - +
40 o + - +
60 - + - +
1,2 – dichlorbenzen Cl--Cl 20 o - - +
40 o - - +
60 - - - o
ethylen glykol HO – CH2 – CH2 – OH 40 + + + +
60 + + + +
80 + - o o
fenol -OH 20 + + + +
40 + o + +
60 + - + +
fosgen COCl2 20 o - + +
formaldehyd HCHO 40 + + + +
60 + o + +
glycerin HOCH2 – CH – CH2OH 40 + + + +
OH 60 + + + o
hydroxid amonný NH4OH 20 + + + +
40 + + + +
60 + o + +
chloroform CHCl3 20 o - - o
40 o - - o
chlornan sodný NaCLO 20 o + + +
40 - + + +
chromovací lázeň CrO3 20 - + o +
H2SO4 40 - + o +
H2O 60 - o - +
kresol -CH3
OH-
20 + o - +
40 + - - +
kyselina fluorovodíková HF 20 + +   +
40 + o   +
60 o o   o
kyselina dusičná HNO3 20 o + - +
40 - + - o
60 - - - -
kyselina chlorovodíková (kyselina solná) HCl 20 + + + +
40 + + o +
60 o o - o
kyselina octová CH3 - COOH 20 + o o -
40 + - - -
60 o - - -
kyselina sírová H2SO4 20 - + - +
40 - + - +
60 - o - o
lučavka královská HNO3 + HCl 20 o + - o
  40 - o - -
nitrační směs H2SO4 + HNO3 + H2O
48 % + 49 % + 3 %
20 - + o -
40 - o - -
H2SO4 + HNO3 + H2O
50 % + 50% + 0 %
20 - o o -
40 - - - -
olejové kyseliny R = C6 a více R - COOH 20 + + - +
40 + + - +
oleum H2SO4 + SO3 20 - - - o
ozon O3 20 - o - o
40 - - - -
60 - - - -
parafin   20 + + - +
40 + + - +
60 + o - +
perchloretylen Cl2C=CCl2 20 o - - +
40 - - - +
60 - - - o
peroxid vodíku H2O2 20 + + + +
40 + + o +
60 + o - +
petrolej   20 + + - +
40 + + - +
60 o o - +
síran hlinitý Al2(SO4)3 40 + + + +
60 + o + +
100 + - + +
sirouhlík CS2 20 o - - +
terpentýn   20 - + - +
tetrachlórmetan CCl4 20 - - - +
40 - - - +
toluen -CH3 20 o - - o
40 - - - -
trichlorethylen Cl2C=CHCl 20 o - - +
40 - - - o
xylen H3C- -CH3 20 - - - +
40 - - - o

kde:
+ lze použít
o lze použít omezeně
- nelze použít

Kromě základních materiálů PVC-U a PPs se vzduchotechnické komponenty vyrábí a dodávají v materiálech:

  • polyethylen PE-HD
  • polypropylen PP
  • PVC-U s elektricky vodivým povrchem PVC-U EL
  • PPs s elektricky vodivým povrchem PPS EL

Jejich rozměry a tolerance jsou shodné jako u základních materiálových provedení PVC-U a PPs.
Výběr a použití těchto komponent je nutno konzultovat s našimi technickými pracovníky.

Exportovat do PDF Odeslat emailem