Technické informace o materiálu PE

Užitné vlastnosti potrubních rozvodů z PE-HD

Trubky, tvarovky a armatury z materiálu PE se vyznačují velmi dobrou mechanickou odolností i při nízkých teplotách. Jsou odolné vůči většině kyselin, louhů a ředidel.
Komponenty z PE-HD jsou též atestovány na použití pro rozvody pitné vody.
PE-HD je materiál, který je odolný UV záření a ostatním povětrnostním vlivům, proto se používá i na venkovní rozvody. Komponenty z PE-HD lze použít pro teploty od – 40 °C do + 80 °C. dodávají se v tlakových řadách PN 5, PN 10 a PN 16. Nejdůležitější vlastnosti materiálu PE-HD jsou uvedeny v následující tabulce.

Technické parametry

chemický název polyethylen
barva černá RAL 9011
provozní teplota -40 až +80 °C
měrná hmotnost  950 kg/m3
koeficient délkové roztažnosti  0,2 mm/°C.m
fyziologická nezávadnost  vyhovuje
střední nasákavost 0,01 %
odolnost vůči kyselinám  vyhovuje*
odolnost vůči louhům   vyhovuje*
horkovzdušné svařování lze použít 
polyfúzní svařování lze použít (obvykle do průměru d 63)
svařování na tupo lze použít (obvykle od průměru d 75)
elektrosvařování lze použít 
lepení Nelze použít  

*Odolnost vůči jednotlivých typům chemikálií v závislosti na jejich koncentraci a teplotě na vyžádání

Spojování komponent

Plastové komponenty PE-HD se spojují polyfúzním svařováním, obvykle do průměru d 63 nebo svařováním natupo, obvykle od průměru d 75. PE-HD je možno též spojovat elektrotvarovkami.

Jak objednávat

Při objednání je třeba vždy uvést:

  • název komponentu
  • požadovanou dimenzi d/DN
  • objednací číslo
  • počet požadovaných kusů nebo metrů (u trubek)
  • požadované doplňující příslušenství ke komponentu, pokud je uvedeno

Technické informace PE-HD

Exportovat do PDF Odeslat emailem