Technické informace o materiálu PP

Užitné vlastnosti potrubních rozvodů z PP-H

Trubky, tvarovky a armatury z materiálu PP-H se vyznačují dobrou mechanickou, tepelnou a chemickou stálostí.
Jsou odolné vůči většině kyselin, louhů a ředidel.
Proto se používají pro průmyslové rozvody agresivních médií.
Komponenty z PP-H jsou též atestovány na použití pro rozvody pitné vody.
PP-H je tedy ideální materiál pro vodárenství, čistírny odpadních vod, provozy povrchových úprav a chemický průmysl.
PP-H materiál není odolný UV záření, proto je určen především na aplikace ve vnitřním prostředí.
PP-H dále není odolný chlóru, ozónu a chlornanu sodnému.
Komponenty z PP-H lze použít pro teploty do +80 °C, krátkodobě až do +100 °C, dodávají se v tlakových řadách PN 2,5, PN 6, PN 10.
Nejdůležitější vlastnosti materiálu PP-H jsou uvedeny v následující tabulce

Technické parametry

chemický název polypropylen homopolymer
barva světle šedá RAL 7032
provozní teplota 0 až + 100 °C
měrná hmotnost  940 kg/m3
koeficient délkové roztažnosti  0,15 mm/°C.m
fyziologická nezávadnost  vyhovuje
střední nasákavost 0,01 %
odolnost vůči kyselinám  vyhovuje*
odolnost vůči louhům   vyhovuje*
horkovzdušné svařování lze použít 
polyfúzní svařování lze použít (obvykle do průměru d 63)
svařování na tupo lze použít (obvykle od průměru d 75)
elektrosvařování lze použít 
lepení Nelze použít  

*Odolnost vůči jednotlivých typům chemikálií v závislosti na jejich koncentraci a teplotě na vyžádání.

Spojování komponent

Plastové komponenty PP-H se spojují polyfúzním svařováním, obvykle do průměru d 63 nebo svařováním natupo, obvykle od průměru d 75.
PP-H je možno též spojovat elektrotvarovkami.

Jak objednávat

Při objednání je třeba vždy uvést:

  • název komponentu
  • požadovanou dimenzi d/DN
  • objednací číslo
  • počet požadovaných kusů nebo metrů (u trubek)
  • požadované doplňující příslušenství ke komponentu, pokud je uvedeno

Technické informace PP

Exportovat do PDF Odeslat emailem