Technické informace o materiálu PVC-C

Užitné vlastnosti potrubních rozvodů z PVC-C

PVC-C se vyrábí působením chlóru na základní materiál PVC. Vzniká přechlorované PVC obsahující 65 - 67 % Cl, což je o 7 % více než PVC-U.

PVC-C je neobyčejně hodnotný, konstrukčně tuhý a pevný materiál. Má velmi dobrou chemickou odolnost a trvale snáší tepelné zatížení +80 až 90 °C.

Díky vysoké chemické a tepelné odolnosti je tento plast určen především pro teplé chemické roztoky. Snáší všechny kyseliny vysokých koncentrací, veškeré alkálie, soli a částečně i halogeny.

Odolnost proti aromatickým a chlorovaným uhlovodíkům, aminům a ketonům je nízká. Komponenty z PVC-C lze použít pro teploty do +80 °C, krátkodobě až do +90 C, dodávají se v tlakových řadách PN 10 a PN 16.

Nejdůležitější vlastnosti materiálu PVC-C jsou uvedeny v následující tabulce.

Technické parametry

chemický název polyvinylchlorid
barva platinově   šedá RAL 7036
provozní teplota 0 až + 90 °C
měrná hmotnost  1 550 kg/m3
koeficient délkové roztažnosti  0,07 mm/°C.m
fyziologická nezávadnost  vyhovuje
střední nasákavost 0,2 %
odolnost vůči kyselinám  vyhovuje*
odolnost vůči louhům   vyhovuje*
horkovzdušné svařování lze použít omezeně
polyfúzní svařování lze použít omezeně
lepení lze použít

*Odolnost vůči jednotlivých typům chemikálií v závislosti na jejich koncentraci a teplotě na vyžádání.

Spojování komponent

Plastové komponenty PVC-C se spojují jednoduše lepením pomocí lepidla TANGIT. Rozvody na koncentrované kyseliny a louhy se spojují lepením pomocí lepidla DYTEX.

Jak objednávat

Při objednání je třeba vždy uvést:

  • název komponentu
  • požadovanou dimenzi d/DN
  • objednací číslo
  • počet požadovaných kusů nebo metrů (u trubek)
  • požadované doplňující příslušenství ke komponentu, pokud je uvedeno

Technické-informace-PVC-C

Exportovat do PDF Odeslat emailem