Technické informace o materiálu PVC-U

Užitné vlastnosti potrubních rozvodů z PVC-U

Trubky, tvarovky a armatury z materiálu PVC-U se vyznačují velmi dobrou chemickou odolností vůči většině kyselin a louhů.
Proto se používají pro průmyslové rozvody agresivních médií.
Komponenty z PVC-U mají též atest na použití pro rozvody pitné vody.
PVC-U je tedy ideální materiál pro vodárenství, čistírny odpadních vod, provozy povrchových úprav a chemický průmysl.
PVC-U materiál není vhodný pro organická rozpouštědla.
Komponenty z PVC-U lze použít pro teploty do +60 °C, dodávají se v tlakových řadách PN 4, PN 6, PN 10, PN 16 a PN 25.
Nejdůležitější vlastnosti materiálu PVC-U jsou uvedeny v následující tabulce.

Technické parametry

chemický název polyvinylchlorid
barva tmavě šedá
provozní teplota 0 až + 60 °C
měrná hmotnost  1 400 kg/m3
koeficient délkové roztažnosti  0,08 mm/°C.m
fyziologická nezávadnost  vyhovuje
střední nasákavost 0,2 %
odolnost vůči kyselinám  vyhovuje*
odolnost vůči louhům   vyhovuje*
horkovzdušné svařování lze použít omezeně
polyfúzní svařování lze použít omezeně
lepení lze použít

*Odolnost vůči jednotlivých typům chemikálií v závislosti na jejich koncentraci a teplotě na vyžádání.

Spojování komponent

Plastové komponenty PVC-U se spojují jednoduše lepením pomocí lepidla TANGIT.
Rozvody na koncentrované kyseliny a louhy se spojují lepením pomocí lepidla DYTEX.

Jak objednávat

Při objednání je třeba vždy uvést:

  • název komponentu
  • požadovanou dimenzi d/DN
  • objednací číslo
  • počet požadovaných kusů nebo metrů (u trubek)
  • požadované doplňující příslušenství ke komponentu, pokud je uvedeno

Technické informace PVC-U - Gr

Exportovat do PDF Odeslat emailem