Technické informace o materiálu PVDF

Užitné vlastnosti trubních rozvodů z PVDF

Trubky, tvarovky a armatury z materiálu PVDF se vyznačují vynikající chemickou odolností vůči kyselinám, alifatickým i aromatickým rozpouštědlům a chlorovaným rozpouštědlům.
Lze jej použít i na silně oxidující látky.
PVDF má mimořádnou odolnost vůči UV záření a široký tlakový i teplotní rozsah. Má vynikající rázovou houževnatost i za nízkých teplot a vynikající otěruvdornost. Není odolný vůči silně zásaditým aminům a alkáliím.
Komponenty z PVDF lze použít pro teploty od – 40 °C do + 140 °C. dodávají se v tlakových řadách PN 6, PN 10 a PN 16.
Materiál PVDF je určen především pro rozvody v chemickém průmyslu.
Nejdůležitější vlastnosti materiálu PVDF jsou uvedeny v následující tabulce.

Technické parametry

chemický název Polyvinylidenfluorid
barva přírodní bílá
provozní teplota -40 až +140 °C
měrná hmotnost  1 770 kg/m3
koeficient délkové roztažnosti  0,12 mm/°C.m
fyziologická nezávadnost  vyhovuje
střední nasákavost 0,05 %
odolnost vůči kyselinám  vyhovuje*
odolnost vůči louhům   vyhovuje*
horkovzdušné svařování lze použít 
polyfúzní svařování lze použít  
svařování na tupo lze použít  
lepení nelze použít  

*Odolnost vůči jednotlivých typům chemikálií v závislosti na jejich koncentraci a teplotě na vyžádání.

Spojování komponent

Plastové komponenty PVDF se spojují polyfúzním svařováním, obvykle do průměru d 63 nebo svařováním natupo, obvykle od průměru d 75.

Jak objednávat

Při objednání je třeba vždy uvést:

  • název komponentu
  • požadovanou dimenzi d/DN
  • objednací číslo
  • počet požadovaných kusů nebo metrů (u trubek)
  • požadované doplňující příslušenství ke komponentu, pokud je uvedeno

Technické informace PVDF

Exportovat do PDF Odeslat emailem