Demineralizovaná voda

Některé operace výroby chemikálií a léčiv vyžadují dodávku čisté vody zbavené rozpuštěných minerálních látek. Takto upravená voda se nazývá demineralizovaná voda nebo demi-voda.
Pro tyto účely dodáváme zařízení na výrobu demi-vody od 100 l /hod až do výkonu 30 000 l /hod.
Demi-voda se vyrábí dvěmi základními metodami úpravy vody:

Výběr vhodnější metody je individuální a závisí na kvalitě surové vstupní vody, na zadané zbytkové solnosti demi-vody a místních provozních podmínkách.

V případě provozních problémů s kvalitou vody v procesech výroby chemikálií a léčiv nebo požadavku na úpravny vody kontaktujte naše technické specialisty, kteří odborně posoudí Vaše požadavky a navrhnou optimální řešení úpravy vody pro procesy výroby chemikálií a léčiv.

Exportovat do PDF Odeslat emailem