Voda pro výrobu nápojů

Voda pro výrobu nápojů musí bezpodmínečně splňovat požadavky kladené na pitnou vodu. V některých případech se provádí též úprava minerálního složení vody.

Voda pro výrobu nápojů se upravuje nejčastěji kombinací těchto technologií úpravy vody:

Výběr vhodné technologie úpravy vody pro výrobu nápojů je individuální a závisí na kvalitě surové vstupní vody a místních provozních podmínkách.

V případě provozních problémů s kvalitou vody při výrobě nápojů nebo požadavku na úpravny vody kontaktujte naše technické specialisty, kteří odborně posoudí Vaše požadavky a navrhnou optimální řešení úpravy vody pro výrobu nápojů.

Exportovat do PDF Odeslat emailem