Chladící voda

Řada výrobních operací vyžaduje v rámci svých procesů chlazení vodou. Chladící okruhy se dělí na uzavřené, polouzavřené a otevřené. Provoz chladících okruhů bez vhodné úpravy vody přináší problémy s korozí použitých materiálů, zarůstáním potrubí a výměníků anorganickými úsadami a tvorbou tzv. biofilmů. Pro eliminaci těchto nežádoucích jevů se pro úpravu vody doplňovací a vody okruhové používají tyto technologie úpravy vody:

Výběr vhodné technologie úpravy chladící vody je individuální a závisí na kvalitě surové vstupní vody a místních provozních podmínkách.

V případě problémů s kvalitou vody v chladícím okruhu, požadavku na úpravny vody nebo při projektování a výstavbě nového chlazení kontaktujte naše technické specialisty, kteří odborně posoudí Vaše požadavky a navrhnou optimální řešení úpravy chladící vody.

Exportovat do PDF Odeslat emailem