Změkčování vody

VAD zařízení s nepřetržitým pr

Typ VAS

zařízení s přerušovaným pohonem

Princip technologie obou typů:

Spočívá ve výměně iontů vápníku a hořčíku za ionty sodíku na katexové pryskyřici. Změkčená voda má tvrdost pod 1°dH. Po vyčerpání kapacity se provede regenerace solným roztokem.

 

VAS zařízení s přerušovaným po

Typ VAD

zařízení s nepřetržitým provozem

Provedení obou typů:

Je celoplastové, odolné vůči korozi. Regenerace konexi probíhá plně automaticky a zařízení jsou téměř bezúdržbová.

Přehled dodávaných typů VAS:

Typ VAS 10 VAS 15 VAS 25 VAS 30 VAS 45 VAS 60 VAS 80
maximální průtok (m3/hod) 0,4 0,6 1 1,2 1,8 2,4 3,2
kapacita (°dH. m3) 40 60 100 120 180 240 320
Typ VAS 110 VAS 150 VAS 200 VAS 250 VAS 300 VAS 350 VAS 450
maximální průtok (m3/hod) 4,4 6 8 10 12 14 18
kapacita (°dH. m3) 440 600 800 1000 1200 1400 1800

Přehled dodávaných typů VAD:

Typ VAD 10 VAD 15 VAD 25 VAD 30 VAD 45 VAD 60 VAD 70 VAD 100
maximální průtok (m3/hod) 0,4 0,6 1 1,2 1,8 2,4 2,8 4
kapacita (°dH. m3) 40 60 100 120 180 240 280 400
Typ VAD 65 VAD 110 VAD 150 VAD 200 VAD 250 VAD 300 VAD 350 VAD 450
maximální průtok (m3/hod) 2,6 4,4 6 8 8 8 14 18
kapacita (°dH. m3) 2 x 260 2 x 440 2 x 600 2 x 800 2 x 1000 2 x 1200 2 x 1000 2 x 1200

Změkčovací zařízení pro teplou vodu (do teploty vody 65°C)

Technické parametry Typ VAS10ZF1HW Typ VAS15ZF1HW Typ VAS20ZF1HW Typ VAS25ZF1HW
Kapacita (m3xd°H) 40 60 80 100
Jmenovitý průtok (m3/hod.) 0,4 0,6 0,8 1
Technické parametry Typ VAS30ZF1HW Typ VAS45ZF1HW Typ VAS60ZF1HW Typ VAS80ZF1HW
Kapacita (m3xd°H) 120 180 240 320
Jmenovitý průtok (m3/hod.) 1,2 1,8 2,4 3,2

Změkčovací zařízení na horkou vodu (do teploty vody 82°C)

Technické parametry Typ VAS10ZF1HW Typ VAS15ZF1HW Typ VAS20ZF1HW Typ VAS25ZF1HW
Kapacita (m3xd°H) 40 60 80 100
Jmenovitý průtok (m3/hod.) 0,4 0,6 0,8 1
Technické parametry Typ VAS30ZF1HW Typ VAS45ZF1HW Typ VAS60ZF1HW Typ VAS80ZF1HW
Kapacita (m3xd°H) 120 180 240 320
Jmenovitý průtok (m3/hod.) 1,2 1,8 2,4 3,2
Exportovat do PDF Odeslat emailem