Demineralizační zařízení Destillo

Demineralizační zařízení Desti

Princip technologie

Spočívá v iontové výměně rozpuštěných minerálních látek (kationů a aniontů) na směsném loži katexové a anexové pryskyřice. Regenerace vyčerpané náplně se provádí externím způsobem.

Provedení

Dodává se v celoplastovém nebo nerezovém provedení, odolné korozi. Součástí zařízení je měřič vodivosti (konduktometr) 0,2 – 100 uS/cm vyrobené demi-vody + sada připojovacích hadic.

Plastové provedení

Typ Průtok (l/h) Kapacita (l/náplň)
(vstupní voda = 300 μS/cm)
(výstupní voda = 1 μS/cm )
Připojení (inch)
Destillo D 2 50 240 3/4“
Destillo D 10 250 900 3/4“

Nerezové provedení

Typ Průtok (l/h) Kapacita (l/náplň)
(vstupní voda = 300 μS/cm)
(výstupní voda = 1 μS/cm )
Připojení (inch)
Destillo D 12 dE 300 1050 3/4“
Destillo D 17 dE 425 1500 3/4“
Destillo D 22 dE 550 2100 3/4“
Destillo D 26 dE 650 3000 3/4“
Destillo D 46 dE 1200 4500 3/4“
Destillo D 100 dE 2 500 9750 3/4“
Exportovat do PDF Odeslat emailem