Horkovodní systémy

Horkovodní systém sestává z horkovodního kotle a připojených uzavřených topných sítí s teplotou oběhové vody nad 115 °C. Po prvotním napuštění okruhu doplňovací vodou se jedná prakticky o zcela uzavřený systém.
Provoz horkovodních okruhů bez vhodné úpravy vody způsobuje problémy s korozí použitých materiálů a zarůstáním potrubí a výměníků úsadami (kotelní kámen, vodní kámen).
Kvalitu doplňovací a oběhové vody předepisují ČSN 07 7401 a ČSN EN 12953-10.
Voda doplňovací a voda oběhová se upravuje nejčastěji kombinací těchto technologií úpravy vody:

Výběr vhodné technologie úpravy vody v horkovodních systémech je individuální a závisí na kvalitě vstupní surové vody a místních provozních podmínkách.

V případě provozních problémů s kvalitou vody v horkovodních systémech nebo požadavku na úpravny vody kontaktujte naše technické specialisty, kteří odborně posoudí Vaše požadavky a navrhnou optimální řešení úpravy vody pro horkovodní systémy.

Exportovat do PDF Odeslat emailem