Parní systémy

Parní systémy se člení do několika kategorií z hledisek:

  • tlaku páry (nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké)
  • druhu páry (mokrá, sytá, přehřátá)
  • použití páry (vytápění, výrobní technologie, pohon turbogenerátorů, vzájemné kombinace)
  • konstrukce kotlů (žárotrubné, vodotrubné, speciální)
  • vratnosti kondenzátu

Kvalita napájecí vody, kotelní vody a kondenzátu pro jednotlivé kategorie je předepsána ČSN 07 7401 a ČSN EU 12953-10.

Voda napájecí, voda kotelní a kondenzát se upravují nejčastěji kombinací těchto technologií úpravy vody:

Výběr vhodné technologie úpravy vody v parních systémech je individuální a závisí na kvalitě vstupní surové vody a místních provozních podmínkách.

V případě provozních problémů s kvalitou vody v parních systémech nebo požadavku na úpravny vody kontaktujte naše technické specialisty, kteří vás odborně posoudí Vaše požadavky a navrhnou optimální řešení úpravy vody pro parní systémy.

Exportovat do PDF Odeslat emailem