Teplovodní systémy

Teplovodní systém sestává z teplovodního kotle a připojených uzavřených topných sítí s teplotou oběhové vody do 115 °C. Po prvotním napuštění okruhu doplňovací vodou se jedná prakticky o zcela uzavřený oběhový systém.
Provoz teplovodních okruhů bez vhodné úpravy vody způsobuje problémy s korozí použitých materiálů a zarůstáním potrubí a výměníků úsadami (kotelní kámen, vodní kámen).
Kvalitu doplňovací a oběhové vody předepisují ČSN 07 7401 a ČSN EN 12953-10.
Voda doplňovací a voda oběhová se upravuje nejčastěji kombinací těchto technologií úpravy vody:

Výběr vhodné technologie úpravy vody v teplovodních systémech je individuální a závisí na kvalitě vstupní surové vody a místních provozních podmínkách.

V případě provozních problémů s kvalitou vody v teplovodních systémech nebo požadavku na úpravny vody kontaktujte naše technické specialisty, kteří odborně posoudí Vaše požadavky a navrhnou optimální řešení úpravy vody pro teplovodní systémy.

Exportovat do PDF Odeslat emailem