Dávkování inhibitorů koroze a látek zamezující tvorbě pevných nánosů

Tabulka přípravků pro teplovodní systémy

Typ Použití Funkce Aplikovaná dávka Dodávané balení
BoilerDos HD
003.020.024
- nízkotlaké a středotlaké parní kotle
- vyvinut i pro použití v potravinářství
- stabilizátor tvrdosti
- inhibitor koroze
- zamezuje pěnění kotelní vody
40 - 60 g /m3 30 kg kanystr roztok
BoilerDos CA
003.020.030
- nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké parní kotle
- aktivní působení v páře a kondezátu
- inhibitor koroze
- těká s vodní párou
- inhibitor koroze parních a kondenzátních rozvodů
10 g / t páry 30 kg kanystr roztok
Polaris V 15 - nízkotlaké a středotlaké parní kotle
- aktivní působení v páře a kondezátu
- inhibitor koroze
- těká s vodní párou
- inhibitor koroze parních a kondenzátních rozvodů
40 - 100 g / m3 30 kg kanystr roztok
Polaris HP 18 - středotlaké a vysokotlaké parní kotle
- aktivní působení v páře a kondezátu
- protikorozní ochrana parních turbín
- inhibitor koroze
- těká s vodní párou
- inhibitor koroze parních a kondenzátních rozvodů
40 - 50 g / m3 30 kg kanystr roztok
Fosforečnan sodný - uzavřené teplo- a horkovodní okruhy
- parní kotle všech tlaků
- alkalizace okruhové a kotelní vody
- inhibitor koroze
25 - 160 g/ m3 25 kg pytel granule
Exportovat do PDF Odeslat emailem