Demineralizovaná voda

Většina procesů povrchových úprav materiálů vyžaduje dodávku čisté vody zbavené rozpuštěných minerálních látek, tzv. demineralizovanou neboli demi-vodu.
Ta je potřeba především na přípravy elektrolytických pokovovacích lázní a konečné oplachy zboží, kde by přítomnost minerálních látek snižovala kvalitu procesu povrchové úpravy.
Taktéž povrchové úpravy na bázi elektrostatického práškování vyžadují dokonale omytý povrch demineralizovanou vodou. Pro tyto účely dodáváme zařízení na výrobu demi-vody až do výkonu 30 m3 /hod.
Demi-voda se vyrábí dvěmi základními metodami úpravy vody:

Výběr vhodnější metody je individuální a závisí na kvalitě surové vstupní vody, na zadané zbytkové solnosti demi-vody a místních provozních podmínkách.

V případě provozních problémů s kvalitou vody v procesech povrchových úprav nebo požadavku na úpravny vody kontaktujte naše technické specialisty, kteří odborně posoudí Vaše požadavky a navrhnou optimální řešení úpravy vody pro povrchové úpravy materiálů.

Exportovat do PDF Odeslat emailem