Odpadní voda

Odpadní vody z provozů povrchových úprav obsahují obvykle celou řadu organických a anorganických kontaminantů, velmi často toxických a nebezpečných pro životní prostředí či zdraví osob a živých organismů. Pokud tyto vody nejde již využít zpětně ve výrobním procesu, je povinností provozovatele před vypouštěním z provozů upravit tyto odpadní vody na kvalitu danou příslušnou legislativou.
Celý postup úpravy těchto odpadních vod se v odborné terminologii nazývá čistírna odpadních vod, ČOV nebo neutralizační stanice.
Pro čistírny odpadních vod nebo neutralizační stanice dodáváme širokou řadu vhodných technologií úpravy vody.

Výběr vhodné technologie úpravy odpadních vod v procesech povrchových úprav je individuální a závisí na stupni a způsobu znečištění surové odpadní vody a místních provozních podmínkách.

V případě provozních problémů s kvalitou odpadních vod v procesech povrchových úprav nebo požadavku na úpravny vody kontaktujte naše technické specialisty, kteří odborně posoudí Vaše požadavky a navrhnou optimální řešení úpravy vody pro ČOV či neutralizační stanice.

Exportovat do PDF Odeslat emailem