Oplachová voda

Vzhledem k úspoře provozních nákladů a kvůli šetrnosti vůči životnímu prostředí se oplachové vody prakticky ve všech případech recirkulují.
Recirkulací, ať již úplnou nebo částečnou, však dochází vlivem vnosu nečistot k postupnému zhoršování kvality vody.
Pro udržení přijatelné kvality je nutno recirkulovanou vodu čistit, tj. řešit některou z technologií úpravy vody:

Výběr vhodné technologie úpravy oplachových vod je individuální a závisí na kvalitě surové vstupní vody a místních provozních podmínkách.

V případě provozních problémů s kvalitou vody v procesech oplachů nebo požadavku na úpravny vody kontaktujte naše technické specialisty, kteří odborně posoudí Vaše požadavky a navrhnou optimální řešení úpravy vody pro oplachy.

Exportovat do PDF Odeslat emailem