Technologická voda

Velkokapacitní prádelny potřebují ke své činnosti značná množství čisté technologické vody. Nejčastějším zdrojem vody pro prádelny bývají kopané studny nebo hlubinné vrty popř. se využívá voda z povrchových zdrojů.
V mnoha případech tato voda obsahuje nadlimitní množství některých prvků, které způsobují její zabarvení nebo je příliš tvrdá, což způsobuje nevratné zanášení technologií nerozpustnými úsadami (vodní kámen). Tuto vodu je pak třeba dále upravovat.
Technologická voda pro prádelny upravuje nejčastěji kombinací těchto technologií úpravy vody:

Výběr vhodné technologie úpravy vody pro velkokapacitní prádelny je individuální a závisí na kvalitě vstupní surové vody a místních provozních podmínkách.

V případě provozních problémů s kvalitou vody ve velkokapacitních prádelnách nebo požadavku na úpravny vody kontaktujte naše technické specialisty, kteří odborně posoudí Vaše požadavky a navrhnou optimální řešení úpravy vody pro prádelny.

Exportovat do PDF Odeslat emailem