Filtrační hmoty a chemikálie

  • Odželezňovací hmota Greensand se používá jako kontaktní náplň do filtrů na odželezňování a odmanganování vody. Vyznačuje je vysokou kapacitou, dlouhou životností a dobrými hydraulickými vlastnostmi. Hmota je schválená pro použití na úpravu pitné vody.
  • Odželezňovací hmota Birm se používá jako kontaktní náplň do filtrů na odželezňování vody. Vyznačuje je vysokou kapacitou, dlouhou životností a dobrými hydraulickými vlastnostmi. Hmota je schválená pro použití na úpravu pitné vody.
  • Vodárenský křemičitý písek se používá pro filtraci vody. Je dodáván v různých zrnitostech od jemného písku až po štěrk. Frakce písku jsou přesně rozlišeny, písek je dodáván vypraný a vysušený v PE pytlích po 25 kg.
  • Hydroantracit je filtrační materiál vyrobený z tepelně zpracovaného uhlí. Vyznačuje se výbornými filtračními schopnostmi. Materiál je schválený pro styk s pitnou vodou.
  • Semidol je speciální filtrační materiál pro odkyselení a ztvrzování vody. Díky svému složení a částečnému vypálení snadno reaguje ve vodě s rozpuštěným oxidem uhličitým a zpětně vodu obohacuje o vápník a hořčík. Materiál je schválený pro styk s pitnou vodou.
  • Calciumcarbonat je speciální filtrační materiál pro odkyselení a ztvrzování vody. Díky svému složení reaguje ve vodě s rozpuštěným oxidem uhličitým a zpětně vodu obohacuje o vápník. Materiál je schválený pro styk s pitnou vodou.
  • Kvalitní zrnité aktivní uhlí se vyznačuje vysokou sorpční schopností. Aktivní uhlí se používá pro dechloraci vody, odstranění nežádoucího zbarvení vody, zápachu a zlepšení chuti pitné vody. Aktivní uhlí rovněž odstraňuje nežádoucí těkavé organické látky, organické znečištění a těžké kovy.
  • Iontoměničové pryskyřice slouží k úpravě vody iontovou výměnou. V nabídce jsou gelové, makroporézní a akrylátové pryskyřice. Pryskyřice se používají hlavně pro změkčování vody, demineralizaci vody, odstranění dusičnanů, těžkých kovů apod.
Exportovat do PDF Odeslat emailem