Iontoměničové pryskyřice

Přehled nejběžněji dodávaných ionexových pryskyřic

A. Katex slabě kyselý

Typ Použití Dodávaná forma Regenerant Objednací číslo
S 8227 dekarbonizace H+ HCl, H2SO4 004.999.952

B. Katex silně kyselý

Typ Použití Dodávaná forma Regenerant Objednací číslo
SP 112 demineralizace Na+ HCl, H2SO4 004.999.951
S 100 demineralizace, změkčení Na+ HCl, H2SO4, NaCl 004.999.953
 Monoplus S 108 H demineralizace H+ HCl, H2SO4 004.999.957
 S 1567 změkčení Na+ NaCl 004.999.954
 SR1L Na změkčení, pro potravinářství Na+ NaCl 004.070.001

C. Anex slabě bazický

Typ Použití Dodávaná forma Regenerant Objednací číslo
MonoPlus MP64 demineralizace Cl- NaOH 004.999.992

D. Anex silně bazický

Typ Použití Dodávaná forma Regenerant Objednací číslo
Monoplus M 500 demineralizace Cl- NaOH 004.999.958

E. MIX-BED

Typ Použití Dodávaná forma Regenerant Objednací číslo
IONAC NM91 jednorázové H+ /OH-   004.999.956

F. Inertní materiál

Typ Použití Dodávaná forma Regenerant Objednací číslo
IN 42 krycí ochranná vrstva     004.999.993

G. Selektivní pro odstraňování dusičnanů

Typ Použití Dodávaná forma Regenerant Objednací číslo
HP 555 Cl denitrifikace Cl- NaCl 004.070.002

H. Selektivní pro odstraňování těžkých kovů

Typ Použití Dodávaná forma Regenerant Objednací číslo
TP 207 sorpce těžkých kovů Na+ HCl, NaOH 004.999.950
TP 214 sorpce Hg, těžkých kovů Na+ HCl, NaOH 004.999.955

V tomto přehledu jsou uvedeny nejběžněji používané typy ionexů.
Kromě nich dodáváme celou výrobní řadu ionexů typu Lewatit,výběr vhodného typu po předchozí konzultaci s našimi odbornými pracovníky.
Balení: pytle 25 l

Exportovat do PDF Odeslat emailem