Filtrační hmoty a chemikálie pro úpravu vody

Odkyselovací materiály Polovypálený dolomit (SEMIDOL)

Kyselost vody je nežádoucí jev způsobující korozi kovových potrubí i betonu. Bývá způsobena horninovým podložím, kyselými dešti a rozpuštěným oxidem uhličitým ve formě kyseliny uhličité. Jedním ze způsobů odkyselování pitné i užitkové napájecí vody je její filtrace přes odkyselovací materiály CC a HD.

Dolomit HD

je vyroben z částečně páleného dolomitu. Chemickým složením odpovídá ekvimolární směsi uhličitanu vápenatého a oxidu hořečnatého. S kyselinou uhličitou reaguje dle rovnice:
CaCO3. MgO + 3H2CO3 -> Ca(HCO3)2 + Mg(HCO3)2 + H2O.
Tento materiál je reaktivnější a účinnější nežli mramor a odkyseluje i velmi měkké vody. Vzhledem k alkalické reakci MgO dolomitu se vedle odkyselení dosáhne i odželezování a odmanganování vody vysrážením na příslušné hydroxidy. V tomto případě je ovšem nutno filtr pravidelně prát, aby se odstranily vysrážené hydroxidy těchto kovů.

Fyzikální a chemické vlastnosti a podmínky provozu

Druh náplně Dolomit HD
Obsah CaO (hmot. %) 40,3
Obsah MgO (hmot. %) 26,5
Obsah CO2 (hmot.%) 32,5
Obsah SiO2 (hmot. %) 0,3
Obsah Al2O3 (hmot. %) 0,1
Obsah Fe2O3 (hmot. %) 0,05
Měrná hmotnost (kg/m3) 1 200
Porózita (%) 14,3
Spotřeba materiálu na 1 g CO2 (g) 1,3
Zvýšení tvrdosti (°dH)
1 mg CO2 v litru vody
0,1
Dopor. doba kontaktu (min) 30
Výška filtr. vrstvy (mm) otevřený filtr800 - 1 300
uzavřený filtr1500- 2500
Průtoková rychlost (m/hod) otevřený filtr3 - 6
uzavřený filtr8 - 12
Balení PE pytle 25 kg
Třídy zrnitosti (mm) I 0,5 - 1,25 mm
II 0,2 - 2,5 mm
III 2,5 - 4,5 mm
Objednací číslo I 010.050.014
II 010.050.015
III 010.050.012
Exportovat do PDF Odeslat emailem