Filtrační hmoty a chemikálie pro úpravu vody

Aktivní uhlí FILTRASORB

Granulované aktivní uhlí FILTRASORB má rozsáhlé použití při úpravě pitné i užitkové vody. Je vyráběno z vybraných druhů černého uhlí aktivací vodní parou podle příslušných norem jakosti.
Kromě vlastního zachycení mechanických nečistot se u aktivního uhlí uplatňují sorpční a chemisorpční vlastnosti velkého specifického povrchu. To znamená, že dokáže zachycovat i ve vodě rozpuštěné látky, především organického charakteru. Aktivní uhlí je jednou z mála možností, jak z vody odstranit ropné látky a organické toxické sloučeniny. Další jedinečnou vlastností je jeho schopnost zachycovat toxické těžké kovy - rtuť, kadmium a olovo. Účinně odstraňuje nežádoucí pachy a pachutě a dále oxiduje rozpuštěný chlor. Filtrace na aktivním uhlí se obvykle zařazuje až za základní filtraci mechanických nečistot.
FILTRASORB může být použit v nejrůznějších typech filtrů i jako náhrada za vodárenský písek nebo jiné filtrační materiály používané ve vodárenství.

Přednosti použití

Při použití aktivního uhlí FILTRASORB jsou dodrženy mezní hodnoty kvality vody podle norem ES. Ve srovnání s práškovým uhlím se dosáhne lepší kvality vody při nižších provozních nákladech.
Granulované uhlí FILTRASORB tlumí nárazová zvýšení množství škodlivin při haváriích, přetížení nebo výpadku jiných předúprav vody. Používá se jako ochrana u reverzní osmozy a u iontoměničových technologií.
Změnou pískové filtrace za filtraci na FILTRASORBu se zachytí nejen pevné částice ale i rozpuštěné organické látky a těžké kovy. Na rozdíl od práškového uhlí lze granulované aktivní uhlí regenerovat a tím zvýšit hospodárnost procesu.

Technické a fyzikální parametry jednotlivých druhů aktivního uhlí FILTASORB

FILTRASORB F 100
Hlavní použití odchlorování, pachy
Jodové číslo min. (mg/l) 850
Metylenové číslo min. (mg/l) 200
Účinná velikost (mm) 0,8 - 1,0
Otěruvzdornost (%) 75
Specifický povrch (m2/g) 900
Sypná hmotn. po proplachu (g/l) 500
Hustota částic ve vodě (g/ml) 1,25
Koeficient stejnoměrnosti 1,8
Půlhodnota pro Cl (cm) 2,9
Zatěžovací kapacita pro atrazin 1mg/l (mg/g) 20
Zatěžovací kapacita pro trichloretylen 1mg/l (mg/g) 80
Doporučená rychlost proudění (m/hod) 5 až 20
Minimální sypná výška (cm) 75
Minimální volná hladina (% sypné výšky) 20
Balenípapírové pytle s PE vložkou (l) 50
Objednací číslo 10015003
Exportovat do PDF Odeslat emailem