Filtrační hmoty a chemikálie pro úpravu vody

Vodárenský tříděný písek DORSILIT

Preparovaný křemičitý písek je nejdostupnější a nejlevnější filtrační materiál používaný při úpravě vody. Používá se na základní filtraci mechanických nečistot a na filtraci vysrážených vloček při čiření vody a srážení železa. Vodárenským pískem lze plnit uzavřené i otevřené filtry, často se používá jako základní složka při vícevrstvé filtraci s hydroantracitem, křemelinou a aktivním uhlím

Zrnitostní třídy

DORSILIT se dodává v pěti základních třídách zrnitosti, v PE pytlích po 25 kg. Sypná váha je 1600 kg/m3.

  1. třída - velmi jemný velikost zrn 0,4 - 0,8 mm obj. číslo 10085010
  2. třída - jemný velikost zrn 0,71- 1,25 mm obj. číslo 10085008
  3. třída - standardní velikost zrn 1,0 - 2,0 mm obj. číslo 10085009
  4. třída - jemný štěrk velikost zrn 2,0 - 3,15 mm obj. číslo 10085005
  5. třída - štěrk velikost zrn 3,15- 5,60 mm obj. číslo 10085006

Technické parametry možností aplikace

TYP FILTRACE Jednovrstvá uzavřený filtr Otevřený filtr Vícevrstvá uzavřený filtr Otevřený filtr
Výška filtrační vrstvy (mm) 1500 - 3000 1000 - 2000 2. třída 400 - 800
3. třída 600 - 1200
2. třída 400 - 800
3. třída 600 - 1200
Rychlost filtrace (m/hod) 10 až 30 5 až 15 10 až 30 5 až 15
Rychlost filtrace bazenů a oběhové vody (m/h) 50   50  
Výšky vrstev kombinace I pro bazeny s hydoantrasitem H (mm)     Ha H 0,6-1,6 písek 1. tř min. 400
Výšky vrstev kombinace II (mm)     Ha H 1,4-2,5 písek 2. tř. 600 - 1200 min. 600
Rychlost pranívodou (m/h) 1. třída I 30 1. třída I 30
  2. a 3 třída 50 2. a 3 třída 50
  délka pranído odtoku čisté vody   délka pranído odtoku čisté vody
Rychlost praní vodou a vzduchem odděleně (m/h) 1. vzduch 5 minut 60 1. voda 5 minut 0
  2. voda1. třída 30 2. snížení vodní hladiny nad povrch  
  voda 2.a 3. třída 50 3. vzduch 5 minut 60
  délka praní do odtoku čisté vody   4. zdržná doba 2 minuty  
      5. voda 20 až 25
Rychlost praní vodou a vzduchem společně (m/hod) 1.vzduch 5 minut 60 běžně se neprovádí  
  2.vzduch + voda 10 minut      
  vzduch 40    
  voda 8 až 12    
  3. voda, do odtoku čisté vody 20 až 25    

Písek DORSILIT lze provozovat v jednovrstvém nebo vícevrstvém filtru.

Exportovat do PDF Odeslat emailem