Filtrační hmoty a chemikálie pro úpravu vody

Odželezovací materiál GREEN SAND

Velká většina podzemních vod obsahuje rozpuštěné železo, které obvykle doprovází mangan. Tyto kovy představují nebezpečí zanášení vodovodního potrubí vylučujícími se suspenzemi hydroxidů těchto kovů, dodávajících vodě červené až hnědé zbarvení. Tím je vyloučeno její použití pro praní, textilní průmysl a zpracování fotografického materiálu. I poměrně nízké koncentrace železa ve vodě mohou být příčinou nadměrného rozvoje bakterií. Jejich odumírání způsobuje nepříjemný hnilobný zápach vody. V pitné vodě je koncentrace železa limitována hodnotou 0,3 mg/l a manganu 0,1 mg/l.
Speciální filtrační materiál GREEN SAND je určen k eliminaci železa a manganu z vody. Je vyroben z glaukonitického zeolitu a aktivního oxidu manganičitého. Přítomné železo a mangan se přímo oxiduje aktivním kyslíkem oxidu manganičitého na nerozpustné vyšší oxidy a hydroxidy. Oproti materiálu BIRM nemusí voda obsahovat rozpuštěný kyslík. Spotřebovaný kyslík - oxidační kapacita je nutno pravidelně obnovovat regenerací roztokem manganistanu draselného.

Fyzikální vlastnosti a provozní údaje
měrná hmotnost 1 350 kg/m3
velikost zrn 0,25 - 1,00 mm
efektivní velikost 0,30 - 0,35 mm
maximální teplota 40 °C
aplikační pH vody 6,5 až 8,5
minimální výška vrstvy 700 mm
oxidační kapacita 0,7 g Mn/l GS nebo 1,4 g Fe/l GS
balení 14,15 l
objednací číslo 10020001

filtrační rychlost závisí na koncentraci kovů ve vodě následovně:

Koncentrace Fe+Mn (mg/l) 0,5 2 3 5 10
Rychlost filtrace (m/hod) 12 10 8 7 6
rychlost zpětného proplachu min. 30 m/hod
doba zpětného proplachu min. 20 minut
spodní vrstva písku min. 200 mm
expanzní prostor nad filtračním ložem
(% výšky filtrační vrstvy)
35 - 50 %
maximální obsah Fe a Mn v surové vodě
je omezen filtrační rychlostí dle výše uvedené tabulky
10 mg/l (Fe + Mn)
obsah železa v upravené vodě pod 0,1 mg/l
obsah manganu v upravené vodě pod 0,05 mg/l
Exportovat do PDF Odeslat emailem