Filtrační hmoty a chemikálie pro úpravu vody

Odkyselovací materiály JURACORN CC

Kyselost vody je nežádoucí jev způsobující korozi kovových potrubí i betonu. Bývá způsobena horninovým podložím, kyselými dešti a rozpuštěným oxidem uhličitým ve formě kyseliny uhličité. Jedním ze způsobů odkyselování pitné i užitkové napájecí vody je její filtrace přes odkyselovací materiály CC a HD.

Juracorn CC

je vyroben z kvalitního mramoru, což je téměř 100 %ní uhličitan vápenatý. S kyselinou uhličitou reaguje dle rovnice:
CaCO3 + H2CO3 -> Ca(HCO3)2
Odstraněním 1 molu oxidu uhličitého vznikne 1 mol hydrogenuhličitanu vápenatého. Odkyselením materiálem CC tedy stoupá uhličitanová tvrdost. Odkyselování probíhá uspokojivou rychlostí při uhličitanové tvrdosti od 2, 5 do 7,5 °dH. Pod touto mezí je odstranění CO2 nedokonalé, nad touto mezí je rychlost reakce příliš malá. Juracorn CC se dodává v několika třídách zrnitosti. Obecně platí, že menší zrnitost reaguje rychleji díky většímu specifickému povrchu. Spotřebovaný materiál je nutno pravidelně dosypávat.

Fyzikální a chemické vlastnosti a podmínky provozu

Druh náplně Juracorn CC
Obsah CaO (hmot. %) 55,8
Obsah MgO (hmot. %) 0,22
Obsah CO2 (hmot.%) 43,41
Obsah SiO2 (hmot. %) 0,24
Obsah Al2O3 (hmot. %) 0,12
Obsah Fe2O3 (hmot. %) 0,03
Měrná hmotnost (kg/m3) 1 500
Porózita (%)
Třídy zrnitosti (mm) II 2,5 - 4,0 mm
Spotřeba materiálu na 1 g CO2 (g) 2,5
Zvýšení tvrdosti (°dH)
1 mg CO2 v litru vody
0,13
Dopor. doba kontaktu (min) 45
Výška filtr. vrstvy (mm) otevřený filtr1000 - 2000
uzavřený filtr1800- 3500
Průtoková rychlost (m/hod) otevřený filtr2 - 4
uzavřený filtr 4 - 6
Balení PE pytle 25 kg
Exportovat do PDF Odeslat emailem