Filtrační hmoty a chemikálie pro úpravu vody

HYDROANTRACIT N

HYDROANTRACIT N je inertní filtrační materiál vyrobený z tepelně zpracovaného uhlí. Vyznačuje se velmi drsným povrchem, to znamená, že oproti písku lépe zachycuje mechanické nečistoty. Mezi jeho předosti patří snížení spotřeby oplachových vod a prodloužení filtrační doby při zvýšení rychlosti filtrace a snížení tlakové ztráty.

Oblast použití

HYDROANTRACIT N se používá v otevřených i uzavřených rychlofiltrech na filtraci pitné nebo průmyslové vody. Ve spojitosti s katalytickou oxidací se též používá pro filtraci železa a manganu.
Lze ho použít všude tam , kde se používá vodárenský písek, výhodná je vícevrstvá filtrace ve spojení s dalšími filtračními materiály

Fyzikální a chemické vlastnosti
měrná hmotnost materiálu 1 650 kg/m3
porózita 48,5 %
sypná hutnota zrnitost I 0,6 - 1,6 mm 540 kg/m3 obj. číslo 10060005
sypná hutnota zrnitost II 1,4 - 2,5 mm 500 kg/m3 obj. číslo 10060006
sypná hutnota zrnitost III 2,6 - 4,0 mm 470 kg/m3 obj. číslo 10060007
obsah uhlíku 86,2 %
obsah síry 0,2 %
obsah těkavých látek 5,8 %
obsah popele 6 %
obsah vody 1,8 %
balení 50 l
TYP FILTRACE Jednovrstvá uzavřený filtr Otevřený filtr Vícevrstvá uzavřený filtr Otevřený filtr
Výška filtrační vrstvy (mm) 1500 - 3000 1000 - 2000 zrnitost I 400 - 800
zrn.II třída 600 - 1200
zrnitost I 400 - 800
zrn.II třída 600-1200
Rychlost filtrace (m/hod) 10 až 30 5 až 15 10 až 30 5 až 15
Rychlostfiltrace bazenů a oběhové vody (m/h) 50   50  
Výšky vrstev kombinace I pro bazeny (mm)     Ha0,6-1,6 písek 0,4-0,8 400-600min. 400
Výšky vrstev kombinace II (mm)     Ha 1,4-2,5 písek 0,63-1,0 600 - 1200 min. 600
Rychlost pranívodou (m/h) zrnitost I 30 zrnitost I 0
  zrnitost II 50 zrnitost II 50
  délka pranído odtoku čisté vody   délka pranído odtoku čisté vody  
Rychlost praní vodou a vzduchem odděleně (m/h) 1. vzduch 5 minut 60 1. voda 5 minut 0
  2. voda zrnitost I 30 2. snížení vodní hladiny nad povrch  
  voda zrnitost II 50 3. vzduch 5 minut 60
  délka praní do odtoku čisté vody 4. zdržná doba 2 minuty  
      5. voda do čistého odtoku 20 až 25
Rychlost praní vodou a vzduchem společně (m/hod) 1.vzduch 5 minut 60 běžně se neprovádí  
  2.vzduch + voda 10 minut      
  vzduch 40    
  voda 8 až 12    
  3. voda, do odtoku čisté vody 20 až 25    
Výška volné hladiny při odděleném oplachu vzduchem a vodou   300 - 500    
Výška volné hladiny při odděleném proplachu vzduchem a vodou (mm) 25 % výšky filtrační vrstvy + 200 mm bezp. přídavek      
Exportovat do PDF Odeslat emailem