Pitná voda

Nejčastějším zdrojem pitné vody pro školy či školská zařízení (vzdělávací instituce, internáty, školící střediska atd. ) bývají kopané studny nebo hlubinné vrty popř. se využívá voda z povrchových zdrojů.
Kvalita podzemních vod často přímo vyhovuje požadavkům na pitnou vodu dle vyhlášky VMZ 252/2004 Sb. Přesto v mnoha případech podzemní voda obsahuje nadlimitní množství některých prvků, které způsobují její zabarvení, zákal, zápach nebo jsou přímo zdraví škodlivé. Voda z povrchových zdrojů může obsahovat vyšší koncentrace chloru. Tuto vodu je pak třeba dále upravovat.
Pitná voda upravuje nejčastěji kombinací těchto technologií úpravy vody:

Výběr vhodné technologie úpravy pitné vody pro školství je individuální a závisí na kvalitě surové vstupní vody a místních provozních podmínkách.

V případě provozních problémů s kvalitou pitné vody pro školství nebo požadavku na úpravny pitné vody kontaktujte naše technické specialisty, kteří odborně posoudí Vaše požadavky a navrhnou optimální řešení úpravy pitné vody pro školy či školská zařízení.

Exportovat do PDF Odeslat emailem