Topná voda

Topná voda pro provoz centrálních zdrojů tepla školských zařízení musí splňovat požadavky pro teplovodní okruhy dle ČSN 07 7401 a ČSN EN 12953-10 .
Provoz teplovodních okruhů bez vhodné úpravy vody přináší problémy s korozí použitých materiálů a zarůstáním potrubí a výměníků úsadami (kotelní kámen, vodní kámen).
Z těchto důvodů je třeba topnou vodu při její výrobě upravovat.
Topná voda upravuje nejčastěji kombinací těchto technologií úpravy vody:

Výběr vhodné technologie úpravy vody v topných systémech je individuální a závisí na kvalitě vstupní surové vody a místních provozních podmínkách.

V případě provozních problémů s kvalitou vody v topných systémech ve školách nebo školských zařízeních nebo požadavku na úpravny vody kontaktujte naše technické specialisty, kteří odborně posoudí Vaše požadavky a navrhnou optimální řešení úpravy vody pro topné systémy ve školství.

Exportovat do PDF Odeslat emailem